Niet gecategoriseerd

Algemene Voorwaarden

Posted on 12 juli 2021Reacties uitgeschakeld voor Algemene Voorwaarden

Deze pagina informeert u over de algemene voorwaarden voor bezoek aan https://www.mikeschmitzproducties.nl/

Algemeen

  1. Dit zijn de algemene voorwaarden voor de gebruikers van https://www.mikeschmitzproducties.nl/. De gebruiker wordt in deze voorwaarden aangeduid als bezoeker.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website.
  3. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de bezoeker en https://www.mikeschmitzproducties.nl is het Nederlands recht van toepassing.
  4. https://www.mikeschmitzproducties.nl/ verschaft op incidentele basis links naar andere websites. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van die derde partij van toepassing.

Intellectueel Eigendom

1.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van https://www.mikeschmitzproducties.nl/,  alsmede met betrekking tot de gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen, berusten bij https://www.mikeschmtzproducties.nl/ . Het is de bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.
1.2 Derden. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van de voorstelling, de locatie, beeldmerken en dergelijke, vanuit een derde partij, vermeld op https://www.mikeschmitzproducties.nl/, berusten bij de organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van de desbetreffende voorstelling en/of organisatie. Het is de bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/ of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Disclaimer

De door de https://www.mikeschmitzproducties.nl/ verstrekte informatie is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie van de deelnemende bedrijven kan echter niet worden ingestaan. Aan de verstrekte informatie kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De informatie is volstrekt indicatief en kan op elk moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Https://www.mikeschmitzproducties.nl/ kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van https://www.mikeschmitzproducties.nl/ wordt van tijd tot tijd ge-updatet. Op deze pagina zullen alle wijzigingen worden vermeld.  De laatste update was op 17-07-2021.

Wij adviseren u de algemene voorwaarden periodiek te bekijken voor wijzigen. De wijzigingen zijn in effect wanneer ze worden gepost op deze pagina.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de algemene voorwaarden van https://www.mikeschmitzproducties.nl/, dan kunt u ons benaderen via e-mail. U vindt onze gegevens op de contactpagina.

Reacties uitgeschakeld voor Algemene Voorwaarden